Politikk

Politikarane i dei fem kommunane arbeider saman i ei mellombels politisk organisering fram mot 2020.

Arbeidsutvalet

Det er ordførarane i dei fem kommunane i nye Ålesund som utgjer arbeidsutvalet til Fellesnemnda.  Rådmennene, prosjektleiar og politisk sekretær er også til stades på møta.

Du finn møtedatoar, sakspapir og referat frå møta under Innsyn eller ved å gå inn på Politikk > Møtekalender og gjeldande møte.

Under Om nye Ålesund > dokument for dei møta som fann stad før innsyn blei oppretta i oktober 2017.

Overordna ROS-analyse

Overordna risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) er ei risikovurdering som bygger på fagleg skjønn og erfaring.

Målsettinga med å gjennomføre ei ROS-analyse er å vere føre var og kunne sette i verk tiltak for å forhindre at den tenkte hendingar ikkje inntreff.

Den overordna ROS-analyse for nye Ålesund blei vedtatt av fellesnemnda 24. august og vil bli oppdatert i oktober 2017.

pdfSjå overordna ROS-analyse

Fellesnemnd

Fellesnemnda hadde sitt siste møte 3. oktober 2019. 24. oktober 2019 er det kommunestyret for den nye kommunen som styrer prosessen inn i den nye kommunen.

Fellesnemnda for nye Ålesund hadde fem representantar med vare frå kvar kommune. Mandat/reglement for fellesnemnda blei vedtatt av kommunestyra 21. juni 2017, etter Stortingets vedtak om kommunestruktur:

Fellesnemnda sitt mandat og oppgåver var forankra i §26 i inndelingslova. Nemnda hadde det formelle ansvaret med å førebu den nye kommunen i samsvar med føringane i intensjonsavtalen. Nemnda disponerte blant anna eingongsstønaden frå staten i samband med kommunereforma, og tilsette rådmann/prosjektleiar for den nye kommunen.

Møte

Du finner oversikt over møtedatoar, sakspapir og møtereferat under Innsyn eller under Politikk >Møteplan og gjeldande møte.

Møta blei streama og her kan du sjå opptak frå møta:

Møte  2019

MøtedatoSakspapirVideooverføring
03.10.19 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet (dei første minutta manglar pga tekniske problem)
05.90.19 Trykk her for å lese sakspapir Dette var eit arbeidsmøte om strategiar som ikkje blei streama
29.08.2019 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet (ikkje fullstendig pga tekniske problem)
13.06.2019 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
16.05.2019 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
04.04.2019 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
14.02.2019 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet

 

Møte  2018

MøtedatoSakspapirVideooverføring
17.12.2018 Trykk her for å lese sakspapir  Trykk her for å sjå opptak frå møtet - del 1 og del 2
08.11.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
04.10.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
13.09.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
14.06.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet - del 1 og del 2
09.05.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
12.04.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
15.02.2018 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet

 

Møte 2017

MøtedatoSakspapirVideooverføring
07.12.2017 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
16.11.2017 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
26.10.2017 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
05.10.2017 Trykk her for å lese sakspapir  
14.09.2017 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet
24.08.2017 Trykk her for å lese sakspapir Trykk her for å sjå opptak frå møtet

 

Felles kommunestyremøte 21.06.17

 Videooverføring
Del 1 Trykk her for å sjå opptak frå møtet
Del 2 Trykk her for å sjå opptak frå møtet

 

Godtgjersle til medlemmer av fellesnemnda

pdfReglement for godtgjersle

xlsSkjema for reiserekning

pdfSkjema for tapt arbeidsforteneste

docxSkjema for tapt arbeidsforteneste

Deltakarar

Haram kommune

Faste medlemmer   Varamedlemmer
 
 • Ordførar Vebjørn Krogsæter, Sp
 • Varaordførar Randi Frisvoll, KrF
 • Emil Korsnes, Ap
 • Svein Harsjøen, FrP
 • Ewa Hildre, H
                                                
           

  For Krogsæter, Frisvoll, Korsnes: 

 1. Arnt Ove Tenfjord, KrF
 2. Guttorm Kjerstad, Sp
 3. Gunnbjørg K. Seth, KrF
 4. Trine Otterlei, Ap

 For Harsjøen, Hildre:

 1. Cine Finstad Austnes, FrP
 2. Rolf Longva, H
 3. Kristian Stråmyr, V

Sandøy kommune

Faste medlemmer     Varamedlemmer
 • Ordførar Oddvar Myklebust, Ap
 • Varaordførar Åse Kristin Ask Bakke, Ap   
 • Espen Myklebust, Ap
 • Hildegard Maier, V
 • Jessica Gärtner, H
 1. Sigmund Haugen, Ap
 2. Nils Magne Abelseth, H
 3. Ann Helen Harnes, Ap
 4. Robert Coates, V
 5. Lena Husøy, Ap

Skodje kommune

Faste medlemmer  Varamedlemmer
 • Ordførar Dag Olav Tennfjord (nestleiar), H 
 • Varaordfører Geir Ove Leite, Ap
 • Kari Grindvik, V
 • Karoline Huldal Hauglid, Ap
 • Modolf Hareide, Sp       
 1. Per Egil Håhjem, H
 2. Gunnar Hauge, KrF
 3. Monica Strømmen, FrP
 4. Karoline Stette, Sp
 5. Erling Ostnes, FrP

Ørskog kommune

Faste medlemmer Varamedlemmer
 • Ordfører Knut Harstad, H
 • Varaordfører Geir Peter Aure, V/KrF      
 • Wenche Gausnes Aasen, FrP
 • Janet Roelofs, Sp
 • Torill Leganger, Ap
 1. Arne Abelseth, Ap
 2. Frode Andresen, H
 3. Helene Fjørtoft, V/KrF
 4. Odd Bertil Yksnøy, Ap
 5. Therese Iren Sæter, FrP

 Ålesund kommune

Faste medlemmer  Varamedlemmer
 • Ordførar Eva Vinje Aurdal (leiar), Ap
 • Varaordførar Tore Johan Øvstebø, KrF  
 • Øystein Tvedt, H
 • Geir Stenseth, FrP
 • Anne Kristin Bryne, Ap
 1. Sindre Nakken, Ap,
 2. Hans Kjetil Knutsen, Ålesundlista, tvpl. liste for Ålesund
 3. Kirsti Dale, uavh./Sp
 4. Monica Molvær, H
 5. Jarle Hauge Steffensen; MDG

 

 

Partssamansett utval

Det er etablert eit partssamansett utval for samanslåingsprosessen etter Inndelingslova §26, 2.ledd, med representantar frå tilsette og arbeidsgivar frå kvar av kommunane. Det er ordførarane som er arbeidsgivar sine representantar i partsamansett utval. Tilsettrepresentantar er valde av tillitsvalde i kommunane. Ein representant for vernetenesta i kommunene møter med tale-og forslagsrett.

Utvalet skal handsame saker som gjeld forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og tilsette, jamfør Kommunelova §25, Inndelingslova §26 og Hovudavtalen.
Utvalet skal gi uttale i saker som vedkjem overordna personalpolitiske spørsmål, retningsliner og planar i samband med kommunesamanslåinga.

Saker som har vore oppe og skal opp i partssamansett utval finn du under Innsyn eller ved å gå inn på Politikk >Møtekalender og det gjeldande møtet.

For møte halde før innsynsløysinga kom på plass, sjå under deltakarlista.

Deltakarar

 

Tillitsvalde som deltek i partssamansett utval

Kommune

Tillitsvald

Vara

Haram Randi Otterlei Alvestad - Fagforbundet/LO
Tlf: 907 13 380, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ann-Cathrin Nyhammer - NSF
Tlf: 976 74 527, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sandøy

Laila Alvestad - Fagforbundet/LO
Tlf: 977 45 156,  e-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Linn Jenny Morsund NSF/Unio
Tlf: 917 29 882,  e,post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Skodje Ramona Pilskog - Delta/YS
Tlf: 906 71 479 / 979 50 695 (arb), e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Geir Lorentzen - UDF/Unio
Tlf: 918 82 943,  e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Ørskog Geir J. Skodje - UDF/Unio
Tlf: 977 09 287, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Michael Werner - Fagforbundet/LO
Tlf: 900 33 448, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ålesund

Hanne Tonning - Delta
Tlf: 909 87 264 e,post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Frode Nordstrand - Fagforbundet
Tlf: 406 18 394 ,  e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

     
 

 

 

 

   

Hovudverneombod har tale- og forslagsrett og representerer alle hvo i partssamansett utval: Lars Marius Rindal  (Tlf:  416 749 41, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og vara er Stig Eivin Meisal.

 

Politikarar som deltek i partssamansett utval

 

Kommune

Faste medlemmar

Personleg vara

  Haram Vebjørn Krogsæter
Randi W. Frisvoll
Emil Korsnes
Ewa Hildre
  Sandøy Oddvar Myklebust Åse Karin Ask Bakke
  Skodje Dag Olav Tennfjord  Geir Ove Leite 
  Ørskog Knut Helge Harstad Geir Petter Aure 
  Ålesund Eva Vinje Aurdal 
Tore Johan Øvstebø
Øystein Tvedt
Geir Stenseth 
       

 

Tilsettes representantar  i det partssamansette utvalet

Faste medlemmar

Personleg vara

Randi Ottestad Alvestad - Haram/Fagforbundet   Ann-Cathrin Nyhammer, NSF
Laila Alvestad - Sandøy/Fagforbundet Linn Jenny Morsund - Sandøy/NSF
Ramona Arnesen Pilskog - Skodje/Delta     Geir Lorentzen - Skodje/UDF
Geir Skodje - Ørskog/UDF Michael Werner - Ørskog/Fagforbundet
Frode Nordstrand - Ålesund/Fagforbundet         Hanne Tonning - Ålesund/UDF (under avklaring kven som er fast og kven som er vara)

 

I tillegg møter ein representant frå vernetenesten med tale- og forslagsrett: Lars Rindal - Hovudverneombod med vara Stig Eivin Meisal

Kontaktinformasjon til tillitsvalde og hovudverneombod

Møte hausten 2017

Referat etter møte som blei haldne før innsyn kom på plass:

 

Dokument

Dokument frå dei enkelte områda finn du under dei enkelte stabs- og kommunalområda.

Her finn du referat frå før innsynsløsninga for nye Ålesund kom på plass i september 2017.

 

 

 

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.