Skrevet den . Publisert i Sentrale dokument

Overordna styringsdokument

Slik bygger vi nye Ålesund kommune 2020 dannar grunnlaget for styringa av prosjektet fram til 1. januar 2020. Dokumentet skal:

Det overordna styringsdokumentet blei vedtatt av fellesnemnda 24. august. Dokumentet blir jamnleg oppdatert.

pdfOverordna styringsdokument oppdatering vedtatt 14. juni 2018, oppdatering vedtatt 15. februar 2019  - (PDF) Endringar i dokumentet frå forrige vedtak, er merka raudt.