Politikk

Politikarane i dei fem kommunane arbeider saman i ei mellombels politisk organisering fram mot 2020.

Dei politiske utvala

FellesnemndaFellesnemnda

Fellesnemnda

Øvarste organ som har det formelle ansvaret med å førebu den nye kommunen i samsvar med føringane i intensjonsavtalen.

Består av fem representantar med vara frå kvar kommune.

Arbeidsutvalet

Ordførarane i dei fem kommunane i nye Ålesund utgjer arbeidsutvalet til Fellesnemnda. 
Partssamansett utval

Partssamansett utval

representantar frå tilsette og arbeidsgjevar frå kvar av kommunane. Utvalet skal handsame saker som gjeld forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og tilsette

Møteplan

Når vert sakar avgjort?

Arbeidsutval, fellesnemnd og partssammansett utval
Kor tid møta skal haldast, sakspapir og vedtak finn du i vår innsynsløysing.

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.