Aktuelt

Følg med på kva som foregår.

Nye Ålesund og FN

Delegasjonen frå nye Ålesund, Giske og Sula i FNs hovudkvarter i GenèveI april var representantar frå regionen hos FN i Genève for å presentere tankane våre rundt det å bli smart og berekraftig. Vidare blei prosjektet presentert på teknologifestivalen 4Gamechangers. Du kan sjå videoar her.

Det var representantar frå nye Ålesund, Sula, Giske og samarbeidspartnar til nye Ålesund, Offshore Simulator Centre, som besøkte FNs hovudkvarter på FNs første samling for byregionar.

Day of Cities

Den økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) haldt sitt 68. møte med temaet "Smart bærekraftig by» 9. - 10. april 2019 ved FNs europeiske hovudkvarter i Genève i Sveits.

Byane var inviterte for å gje innspel til dei mellomstatlege diskusjonane i dei 56 UNECE-medlemslanda. Nye Ålesund, Sula og Giske er inviterte fordi vi er ein av dei europeiske byregionane i FN sitt Smart City nettverk. Her skal vi utveksle synspunkt og dele kunnskap om god praksis og vellukka planlegging innan smart og berekraftig utvikling.

Leiar i fellesnemnda og ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal var einaste norske ordførar på talelista denne dagen.

Du kan sjå talen i denne videoen og finn den pdfpå engelsk i PDF i denne lenka

 4Gamechange

Etter presentasjonane i FN, reiste ålesundsselskapet Offshore Simulator Centre (OSC), FN og ein representant frå nye Ålesund til Wien. Der blei samarbeidet om smartby-løysingar løfta fram på teknologifestivalen 4Gamechangers i Wien. Rundt 6 000 så Kari Aina Eik frå FN-nettverket United Smart Cities og Joel Mills frå OSC snakke om simulering og visualisering i ein berekraftig smartby-samanheng. Innlegga blei også kringkasta til fleire millionar via nett.  Du kan sjå videoen via denne lenka:

Digital twin - simulating the city of tomorrow today

Bakgrunn

Nye Ålesund, Sula og Giske samarbeider med FN og fleire andre norske kommunar for å sikre berekraftig by- og regionsutvikling. Kommunane er den første byregionen i Noreg som fekk vere med i FNs arbeid med berekraft gjennom verdas største byutviklingsprogram, United Smart Cities.

FN har med dei sytten berekraftsmåla som dei har utvikla, gitt verda ein felles arbeidsplan for å stoppe klimaendringane, men bærekraftsmåla gjeld ikkje berre klima og miljø - dei er også utvikla for å bekjempe sosiale og økonomiske ulikeheiter.

Sjå også:

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.