Aktuelt

Tilrådinger til fellesnemnda 8. november

Partssamansett utval og arbeidsutvalet kom med sine tilrådingar til fellesnemnda på sine møte. Partssamansett utval vedtok frikjøp for tillitsvalde.

Informasjon frå Astrid

Prosjektleiar Astrid Eidsvik ønsker å informere tilsette så godt som mogleg, også gjennom jamnlege videosnuttar. No ligg den første videoen ute.

Nyheitsbrev for oktober

Lurer du på kva som skjer framover i bygginga av nye Ålesund? Les nyheitsbrevet som går ut tilsette og politikarar denne veka.

Kultur, verdiar og etiske retningslinjer

Måndag 22. oktober er det møte i partssamansett utval og arbeidsutval. Verdigrunnlaget for kommunen, etisk standard og frikjøp av tillitsvalde er blant sakene som skal opp.

Barnehagane vil opp og fram!

Barnehagane i dei fem kommunane har starta eit utviklingsarbeid for tilsette i samarbeidmed Høgskulen i Volda. 16. oktober var 170 deltakarar samla for felles kompetanseheving.

Realiser gode prosjekt!

Vi ønsker deg velkomen til gratis opplæring for frivillige lag og foreiningar om søking på tilskot og i bruk av Tilskuddsportalen.

Har du forslag til nytt kommunevåpen?

  No startar konkurransen om å teikne kommunevåpenet til nye Ålesund kommune. Vil du bidra? Send inn ditt forslag innan 1. november.  

Banebrytande samarbeid gir forsking

Eit langsiktig og nyskapande samarbeid med forskningsmiljøet ved NTNU i Ålesund, har resultert i utlysinga av to doktorgradstipendiat-stillingar.

ÅKP + nye Ålesund = sant

ÅKP Blue Innovation Arena og nye Ålesund kommune har etablert Norges første offentlege testsenter.  Kommunen har opna kontor på arenaen for å vere nær innovasjonsmiljøet.

Vi søker arkivleiar

Ålesund kommune søker ein arkivleiar som er opptatt av digitalisering, brenn for dokumentforvaltning og ser kor viktig det er med eit arkiv. Den som tilsettast vil gå over i same...

Kommunevåpen og nye leiarar

Fellesnemnda diskuterte korleis arbeidet med nytt kommunevåpen skal tas vidare og blei orienterte om tilsettingar av stabs- og kommunalsjefar i nye Ålesund.

Leiarar i nye Ålesund

Åtte av dei ti stabs- og kommunalsjefane er på plass. To stillingar blir utlyste i oktober.

#fullfartinyeålesund

Onsdag 3. oktober arrangerer nye Ålesund digitaliseringskonferansen Nye Ålesund  - på full fart inn i framtida. Om du ikkje kan kome, kan du følge konferansen direkte på nett.

Orienteringar og statusar

Fellesnemnda møtast for å arbeide og bli orientert om status i prosjektet, økonomien, kommunale foretak og samarbeid med NTNU. Rektor Gunnar Bovim og viserektor Annik Magerholm Fet deltar.

nye Ålesund har fått framtidsnavigatør

Ken Blindheim er tilsett som framtidsnavigatør i nye Ålesund kommune.

Verdas vakraste flashmob!

I juni mobiliserte nye Ålesund innbyggarar, tilsette, og politikarar til å vere med på å lage verdas vakraste flash mob. No er den ferdig! Du finn lenke i artikkelen.

Friskus eller Nyby?

Treng du hjelp til å måke snø? Til din nye smarte mobil? Vise fram arrangementa dine? Finne aktivitetar du kan delta på?  Kanskje Nyby eller Friskus kan hjelpe deg å...

Vedtok Bli kjent-fond

Fellesnemnda vedtok å opprette Bli kjent-fond og å opprette 11 kommunedelutval. Namna på utvala følger i hovudsak kommunenamn og stadnamn og er ei vidareføring av dagens namn på bydelsutvala.

Fellesnemnda avgjer kommunedelutval

Torsdag 13. september møtest fellesnemnda i nye Ålesund. Då skal politikarane mellom anna bestemme namn på kommunedelutvala, korleis dei skal organiserast, kva oppgåver dei skal ha og geografisk inndeling.

Nye Ålesund - på full fart inn i framtid…

Korleis endrar ny teknologi samfunnet, og kva betyr det for kommunen? Kva skjer i nye Ålesund når det gjeld innovasjon og utvikling? Nye Ålesund inviterer politikarar, tilsette og samarbeidspartar til...

Arbeidsutvalet foreslår Bli kjent-fond

Arbeidsutvalet foreslår at nye Ålesund får eit Bli kjent-fond der lag, organisasjonar og andre kan søke om pengar til arrangement eller aktivitetar som inkluderer innbyggarane i minst to av kommunane.

Forslag om Bli kjent-fond og foretak

Arbeidsutvalet skal diskutere om nye Ålesund skal opprette eit fond til arrangement og aktivitetar over kommunegrensene og om det skal starte eit arbeid for å vurdere kommunale føretak.

Første storsamling for ungdomsråda

Måndag 20. august skal alle dei fem ungdomsråda i kommunane som skal danne nye Ålesund for første gong møtest til felles samling. Det er Haram ungdomsråd som har teke initiativ...

God digitalisering – også for dei eldre

Nye Ålesund skal vere ein føregangskommune i digitalisering. Løysningane våre må fungere godt for alle, både for dei med lav digital kompetanse og for dei meir kravstore brukarane.

Fellesskapskommunen nye Ålesund

Les kronikken frå prosjektleiinga i nye Ålesund om fellesskapskommunen nye Ålesund og dei samarbeida vi har inngåt til no. 

#littmitt_nyeålesund

La oss bli kjende med kvarandre! Nye Ålesund har fått Instagramkonto. Del smått og stort frå din kommune og bruk tagen #littmitt_nyeålesund.

Kva for slag???

Eit klart og godt språk er viktig for kommunalt tilsette. Under Verktøy for tilsette finn du råd og verktøy for å skrive godt norsk, uansett målføre. Kor god er du?...

Nye Ålesund med i Smarte Byer Norge

Nettverket har medlemmer frå næringsliv, forskningssektoren og blant kommunane i Norge. Målet er å få ei raskare smartbytuvikling.

Kartleggingssamtale for leiarar

Meiner du at du skal ha kartleggingssamtale i samband med innplassering/tilsetting i dei 10 kommunalsjef/stabssjefstillingane i nye Ålesund kommune? Dette gjeld berre leiarar som allereie er tilsette i ein av...

Er du vår framtidsnavigatør?

Er du strategisk, framtidsorientert og modig? Då er du kanskje vår nye framtidsnavigatør! Nye Ålesund treng ein strategisk, framtidsorientert og modig medarbeidar.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.