Aktuelt

Her er forslaga til gatenamn

Mange har nytta sjansen til å sende inn forslag til gatenam i nye Ålesund. Fristen for å sende inn forslag gjekk ut 31. desember og her får du ei oversikt...

Innbyggarhøyring i Sandøy

Nokre innbyggarar ønsker at grensene til Sandøy kommune blir justerte slik at Ona/Husøy, Sandøy og Orta, og andre omkringliggande øyer går til Aukra, og ikkje til nye Ålesund. 15. -...

Nye Ålesund og samarbeid

Kva for interkommunale samarbeid skal fortsette etter kommunesamanslåinga? Tilrådinga er klar og blir send til fellesnemnda for vidare handsaming.

Departementet har godtatt namnet Ålesund

19. desember fastsette Kommunal- og moderniseringsdepartementet formelt namnet på den nye kommunen, talet på medlemmar i kommunestyret, når samanslåinga skal skje og enkelte andre reglar i ei forskrift.

Kva skjer i prosjektet i 2018?

I 2018 vil vi gå inn i gjennomføringsfasen i prosjektet med å bygge nye Ålesund. I 2017 har mykje av tida gått med på å planlegge vegen framover. No er...

Dette vil vi vere...

Arbeidet med verdigrunnlaget for nye Ålesund kommune begynner i første halvår av 2018. Verdiar skal gi både retning, meining og lyst til alle som arbeidar i og leier organisasjonen.

Endringar på nettsida nyealesund.no

Det er gjort nokre endringar på nettsida. Endringane er gjort etter forespørslar frå tillitsvalde,vedtak i fellesnemnda og andre vurderingar.

Kva skal gata heite?

Det kjem inn gode forslag til nye gatenamn i nye Ålesund. Her kan du sjå forslaga. Du har frist til 31. desember til å foreslå eit anna namn.

Fellesnemndas vedtak 7. desember

Fellesnemnda diskuterte blant anna politisk organisering i den nye kommunen og budsjettforslag for perioden 2017 til 2019. 

Eidsvik klar for nye Ålesund

Astrid Eidsvik startar i jobben som prosjektleiar/rådmann for nye Ålesund, 2. januar.

Politisk struktur og budsjett

Fellesnemnda skal blant anna diskutere politisk organisering i den nye kommunen og budsjettforslag for perioden 2017 til 2019. Møtet er 7. desember og kan følgast direkte på nett.

Politisk struktur og demokratiundersøkin…

Partssamansett utval og arbeidsutvalet møtast 27. november i Haram. Det blir  blant anna orientert om resultatet frå ei lokaldemokratiundersøking og om politisk hovudstruktur.

Slik bygger vi nye Ålesund

Det er mange spørsmål rundt arbeidet med å danne ein ny kommune. Kommunikasjonsansvarleg og rådgivar for politisk organisering, lokaldemokrati og innbyggarmedverknad forsøker å svare på nokre i denne kronikken.

Ver med å foreslå gatenamn!

Dei fem kommunane som utgjer nye Ålesund inviterer innbyggarane til å foreslå nye gatenamn til dei gatene som må forandre namn på grunn av samanslåinga. Fristen for å sende inn...

Møtedatoane er sett for våren 2018

Møtedatoane for partssamansett utval, arbeidsutvalet og fellesnemnda våren 2018 er sett. De finn oversikt i artikkelen. Alle møta ligg inne under Aktuelt og Kva skjer.

No skal det arbeidast med kommunevåpen

Fellesnemnda bestemte at det skal  opprettast ei faggruppe for brann og redning. Dei valde også å opprette ein komité som skal arbeide med nytt kommunevåpen og ordførarkjede.

Følg fellesnemndas møte direkte på nett

  Fellesnemndas møte kan du følge direkte på nett. Møtet begynner klokka 12.00 og skal blant anna diskutere brann og redning og å sette ned ei gruppe som skal arbeide med...

Vil du bli Newton-lærar?

Nye Ålesund skal opne Newtonrom Møre ved NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter) og treng lærar til kunnskapshungrige elevar i den nye kommunen. Stillinga er ei prosjektstilling fram til 1. januar 2020...

Brann og redning - og kommunevåpen

Fellesnemnda skal avgjere om det skal opprettast ei faggruppe for brann og redning. I møtet skal politikarane frå dei fem kommunane også handsame om dei skal opprette ein komité som...

Forandringar på nettstaden nyealesund.no

Nettsida for nye Ålesund har fått ein eigen knapp for politikk og nokre punkt er flytta på. I tillegg ligg reglement for godtgjersle for politikarane ute, med skjema.

Arbeidsutvalets møte 7. november

Arbeidsutvalet gjekk inn for å opprette ei faggruppe for brann og redning og ønsker å opprette ein komité som skal arbeide med nytt kommunevåpen og ordførarkjede.

Oppstart for kommunevåpen og ordførarkje…

 Arbeidsutvalet skal på sitt møte 7. november ta stilling til om det skal opprettast ein politisk komité som skal starte arbeidet med nytt kommunevåpen og ordførarkjede for nye Ålesund.

Desse vegane skal forandre namn

Fellesnemnda gjekk inn for å forandre veg- og gatenamn som er for like i dei fem kommunane som skal danne nye Ålesund. Den enkelte kommune skal no arbeide fram nye vegnamn.

Følg fellesnemnda sitt møte direkte på n…

Fellesnemnda skal i sitt møte 26. oktober blant anna avgjere om dei er einige i forslaga til endring av veg- og gatenamn, snakke om økonomi og eigedomsskatt og opprettinga av...

Fellesnemnda møtast 26. oktober

Endring av veg, og gatenamn, status for oppretting av Newton-rom, møtereglement for folkevalde organ og godtgjersle for medlemmer av fellesnemnda er blant sakane når fellesnemnda møtast torsdag 26. oktober.

Arbeidsutvalet instiller på nye vegnamn

Arbeidsutvalet innstiller på eit forslag om kva for vegar som kan få nye namn, og blei orientert om arbeidet med ny politsk hovudstruktur for den nye kommunen.

Kvar er vi i prosjektet?

I løpet av hausten 2017 er det mange brikkar som fell på plass i bygginga av nye Ålesund. Her er ei lita oversikt over kva som har skjedd og kva...

Forslag til kva vegar som endrar namn

Arbeidsutvalet får presentert forslag til kva for vegar som kan få nye namn og blir orientert om arbeidet med ny politsk hovudstruktur og kommunane sine økonomiplanar og budsjett fram til...

Innsyn og postlister

Nye Ålesund har fått på plass møtekalender, saksarkiv og postliste for prosjektet Her kan du få tilgang til dokument og postliste.

Prosjektansvarleg for IKT og digitaliser…

Helge Veum (42) er tilsett i den treårige prosjektstillinga som prosjektansvarleg for IKT og digitalisering i nye Ålesund. Veum kjem frå ei stilling som avdelingsdirektør i Datatilsynet.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.