Aktuelt

Forslag til lokalisering

Prosjektleiar har lagt fram sitt forslag til lokalisering. Forslaget skal drøftast med tillitsvalde i midten av mars og endeleg behandlast i fellesnemnda 4. april. Har du synspunkt? Ta kontakt med...

Ein nynorskkommune, kva betyr det?

Nye Ålesund skal vere nynorskkommune, men det betyr ikkje at alle innbyggarar, skolar og tilsette må skrive nynorsk. Les meir i artikkelen.

Samspillskonferansen i lyd og bilde

Om du ikkje fekk med deg Samspillskonferansen 8. februar eller har lyst til å sjå noko igjen: Her finn du konferansen i opptak og alle presentasjonane.

Ja til helseplattform

Fellesnemnda vedtok at nye Ålesund skal delta i Helseplattformen og avgjorde korleis tilsettingar i kommunale føretak skal gjerast fram mot den nye kommunen formelt er i drift, 1. januar 2020.

Program for fellesnemnda

Fellesnemnda skal blant anna vurdere om nye Ålesund skal være med i prosjektet for felles helseplattform og diskutere korleis tilsettingar i kommunale føretak skal gjerast fram mot samanslåinga.

Lokalisering og bemanning - forsinka arb…

Arbeidet med lokalisering og bemanningsplanar er noko forsinka.  - Vi må ta den tida vi og tillitsvalde treng, seier prosjektleiar Astrid Eidsvik.

Desse fekk støtte til å bli kjente

Arbeidsutvalet for nye Ålesund tildelte 408 000 kroner til ni søkarar frå Bli kjent-fondet på sitt møte 6. februar.

Tildeling av Bli kjent-pengar

6. februar blir det avgjort kven som får pengar i første utdeling frå Bli kjent-fondet. I tillegg skal både arbeidsutvalet og partssamansett utval behandle ein sak deltaking i prosjektet Helseplattformen. 

Spørsmål og svar

Kva ligg i begrepet utvalsområde? Blir eg kalla inn til kartleggingssamtale og kven skal ha den samtalen? Kva reaksjonar har kome inn på forslaget til organisasjonsplan? Her finn du svar...

Lær meir om søvn

Bli med på seminar om søvn, gode treningstips og restitusjon. Seminaret er gratis og for ungdom, foreldre, trenarar og alle som jobbar med ungdom.

Forslag klart til drøfting

Forslaget til organisasjonsplan er send til dei tillitsvalde og skal drøftast 6. februar. Du kan sjå forslaget i denne artikkelen.

Framtidsnavigatøren har slutta

Framtidsnavigatør Ken Blindheim har slutta i nye Ålesund.

Søk støtte til å rydde marint søppel

No kan du søke støtte for å rydde opp i forsøplinga langs strender, elver og vassdrag. Fristen for å søke om støtte er 31. januar 2019.

Drøftingsmøte med tilsette utsett

Prosjektleiinga utsett drøftingsmøtet med tillitsvalde til 6. februar og gir prosjektorganisasjon frist til 24. januar med å utarbeide bemanningsplanar og ferdigstille organisasjonsplanen. Prosjektleiar Astrid informerer i video i artikkelen.

Smarte samfunn - Samspillskonferansen 20…

Kva er eigentleg ein smart by? Kvifor skal vi jobbe for at byen og regionen vår skal bli smartare og meir berekraftig? Korleis kan vi jobbe saman for å nå...

Fleire høyringssvar til organiseringa

Det er kome inn fleire innspel til organisasjonsplan for stabs- og kommunalområda. Alle er no samla i eitt dokument som du finn i denne artikkelen.

Ny tilbodsfrist for breibandsanbod

Nye Ålesund utvidar fristen for å levere tilbod i anbodskonkurransen for å bygge ut breiband til innbyggarane i nye Ålesund. Ny frist  er 4. mars. 

Ledige stillingar som ass. kommunalsjefa…

Nye Ålesund leiter i eigne rekker etter to assisterande kommunalsjefar for opplæring og ein for helse og omsorg. Meiner du at du fyller kompetansekrava og ønsker å vere med i...

Lokalisering og heilskaplege system

Arbeidet med lokalisering og heilskapleg plan-, leiings- og styringssystem er begynt. Prosjektleiar har sett ned to arbeidsgrupper.

Svar på høyringa om organisering

Fram til 1. januar var det mogleg å komme med innspel til organisasjonsplan for stabs- og kommunalområda. Høyringssvara finn du samla i denne artikkelen.

Samarbeid og medverknad

Korleis skal vi kommunisere? Korleis skal vi skape engasjement, eigarskap og medverknad? Dette var blant temaa som blei diskuterte då nye Ålesund inviterte innbyggarane til ope møte.

Utbygging av breiband

Nye Ålesund utlyser ein anbodskonkurranse for å bygge ut breiband til innbyggarane i nye Ålesund kommune der det ikkje er kommersielt lønsamt for breibandsleverandørane å gjere dette aleine.

Folkets favoritt blei Teodor Klokset Lil…

Onsdag 19. desember blei det klart at vinner av Folkets favoritt blant forslaga til nytt kommunevåpen blei Teodor frå 5. klasse Tennfjord skule. 

Klassevinnar ble Design & redesign

Klassevinnar i idékonkurransen til nytt kommunevåpen er valgfag Design & redesign 9. og 10. trinn ved Spjelkavik ungdomsskole i Ålesund. Dei 32 elevane har vist engasjement og levert flotte bidrag, gratulerer...

Makerspace-million til biblioteka

Biblioteka i nye Ålesund har fått 950 000 kroner til å utvikle makerspace. – Vi ønsker å bli best i landet, seier Lisa Alvestad, prosjektleiar og biblioteksjef i Haram.

Astrid informerer

Prosjektleiar Astrid Eidsvik fortel i ein video kva som skjer med forslaga til organisasjonsplan, om  kartleggingssamtalar og tilsettings- og innplasseringsprosessar fram mot 1. april 2019.

Kommune- og fylkestingvalet 2019

Valet i 2019 skal gjennomførast som om nye Ålesund kommune allereie er i drift. Nettsida nyealesund.no har no fått eigne valsider der du kan lese meir om korleis du som...

Vedtok budsjett, strategiar og satsingso…

I sitt siste møte i 2018, vedtok fellesnemnda forslaget til busjett for prosjektet i 2019 og korleis nye Ålesund skal arbeide vidare med satsingsområde og strategiar.

Årets siste nyheitsbrev

Årets siste nyheitsbrev til tilsette tar for seg forslaga til organisasjonsplan, omtalar det siste fellesnemdmøte og kåringa av folkets favoritt blant innsende forslag til kommunevåpen - blant anna.

Budsjett, strategi og satsingsområde i s…

Fellesnemnda for nye Ålesund held sitt siste møte før jul, 17. desember på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK). Møtet opnar med informasjon og orienteringar og blir streama frå ca. klokka 12.00

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.