Aktuelt

Søke Bli kjent-fond?

Ny søknadsfrist for å søke Bli kjent-fond er 1. mai. Lag, foreiningar, skuleklassar og andre kan søke pengar til fellesarrangement eller aktivitetar.

Konkurranse for nytt kommunevåpen

Nye Ålesund kommune innbyr til konkurranse for grafisk utforming av forslag til nytt kommunevåpen for nye Ålesund kommune. aktuelle tilbydere må melde seg innen 17.04.2019 via konkurranseutlysningen på Doffin.

Listene til kommunevalet er klare

Listene til kommunevalet for nye Ålesund er klare. Det har totalt kome 13 listeforslag innan fristen 1. april 2019.

Fellesnemnda vedtok lokalisering

Fellesnemnda vedtok forslaget til lokalisering av tenester og organisering og lokalisering av NAV. Fellesnemnda vedtok også å søke om ei forsøksordning knytt til arbeidet i kommunedelutvala i den nye kommunen.

Region Ålesund til FN

Nye Ålesund, Sula og Giske er representert på FNs samling for byregionar i Genève. Eva Vinje Aurdal er einaste norske ordførar på talarlista. Ho skal snakke om arbeidet regionen gjer...

Fellesnemnda avgjer lokalisering

Fellesnemnda skal avgjere kvar tenester som ikkje er stadbundne skal plasserast. Dei skal også behandle organisering og lokalisering av NAV nye Ålesund. I tillegg tar dei for seg ein søknad...

Ålesund får Nord-Europas første FN smart…

Laben vil bli nummer to i verda og vil gjere Ålesund til et utstillingsvindauge for FNs smartbyprogram.

Nyheiter om helseplattforma

Nye Ålesund deltar i det felles prosjektet Helseplattformen. No finn du nyheiter om framdrifta i prosjektet under Om nye Ålesund og satsing.

Tre ass. kommunalsjefar tilsette

Det er tilsett tre assisterande kommunalsjefar i nye Ålesund. To er tilsette på kommunalområde opplæring og ein er tilsett på helse og omsorgsområdet.

Tilsettingar i kommunale føretak

Partssamansett utval og arbeidsutvalet behandla lokalisering av kommunale tenester og organisering av NAV på sine møte 20. mars. I tillegg blei det gjort tilsetting i kommunale føretak.

Slår på lyset i havet

Ved å få ny kunnskap om verda som ligg under havoverflata kan Norge ta ut kysten sitt utviklingspotensiale på ein berekraftig måte. Til det beste for den enkelte i samfunnet...

Lokalisering og daglege leiarar

Partssamansett utval og arbeidsutvalet skal behandle lokalisering av kommunale tenester og organisering av NAV på sine møte 20. mars. I tillegg skal arbeidsutvalet behandle tilsetting i tre kommunale føretak.

Om lokalisering og bemanning

Fekk du ikkje vere på eit av informasjonsmøta med prosjektleiar Astrid Eidsvik i slutten av februar? Vi har samla nokre av spørsmåla og svara frå møta i ein videosnutt.

Er du strategisk, framtidsorientert og m…

Da er du kanskje vår nye framtidsnavigatør! Nye Ålesund kommune ønsker  å utvikle ein sterk innovasjonskultur og treng ein spydspiss til å føre an i arbeidet.

Organisasjonsplan vedtatt

Organisasjonsplanen for nye Ålesund er vedtatt etter drøftingsmøte med tillitsvalde. Prosjektet går inn i ein ny fase der dei noverande styringsgruppene vil bli avslutta.

Alle stabs- og kommunalsjefar på plass

Alle stabs- og kommunalsjefane i nye Ålesund er tilsette.  Dei siste fem er på plass etter ekstern utlysing og direkte overføringar av stillingar.

Snart frist for breibandsanbod

4. mars er det frist for å levere tilbod i anbodskonkurransen for å bygge ut breiband til innbyggarane i nye Ålesund. Konkurransen er justert etter at kommersielle aktørar har meldt...

Forslag til lokalisering på film

I samband med informasjonsmøte om lokalisering og bemanning har prosjektleiar laga ein video som tar opp same tema som skal vere på møta.

Forslag til lokalisering

Prosjektleiar har lagt fram sitt forslag til lokalisering. Forslaget skal drøftast med tillitsvalde i midten av mars og endeleg behandlast i fellesnemnda 4. april. Har du synspunkt? Ta kontakt med...

Ein nynorskkommune, kva betyr det?

Nye Ålesund skal vere nynorskkommune, men det betyr ikkje at alle innbyggarar, skolar og tilsette må skrive nynorsk. Les meir i artikkelen.

Samspillskonferansen i lyd og bilde

Om du ikkje fekk med deg Samspillskonferansen 8. februar eller har lyst til å sjå noko igjen: Her finn du konferansen i opptak og alle presentasjonane.

Ja til helseplattform

Fellesnemnda vedtok at nye Ålesund skal delta i Helseplattformen og avgjorde korleis tilsettingar i kommunale føretak skal gjerast fram mot den nye kommunen formelt er i drift, 1. januar 2020.

Program for fellesnemnda

Fellesnemnda skal blant anna vurdere om nye Ålesund skal være med i prosjektet for felles helseplattform og diskutere korleis tilsettingar i kommunale føretak skal gjerast fram mot samanslåinga.

Lokalisering og bemanning - forsinka arb…

Arbeidet med lokalisering og bemanningsplanar er noko forsinka.  - Vi må ta den tida vi og tillitsvalde treng, seier prosjektleiar Astrid Eidsvik.

Desse fekk støtte til å bli kjente

Arbeidsutvalet for nye Ålesund tildelte 408 000 kroner til ni søkarar frå Bli kjent-fondet på sitt møte 6. februar.

Tildeling av Bli kjent-pengar

6. februar blir det avgjort kven som får pengar i første utdeling frå Bli kjent-fondet. I tillegg skal både arbeidsutvalet og partssamansett utval behandle ein sak deltaking i prosjektet Helseplattformen. 

Spørsmål og svar

Kva ligg i begrepet utvalsområde? Blir eg kalla inn til kartleggingssamtale og kven skal ha den samtalen? Kva reaksjonar har kome inn på forslaget til organisasjonsplan? Her finn du svar...

Lær meir om søvn

Bli med på seminar om søvn, gode treningstips og restitusjon. Seminaret er gratis og for ungdom, foreldre, trenarar og alle som jobbar med ungdom.

Forslag klart til drøfting

Forslaget til organisasjonsplan er send til dei tillitsvalde og skal drøftast 6. februar. Du kan sjå forslaget i denne artikkelen.

Framtidsnavigatøren har slutta

Framtidsnavigatør Ken Blindheim har slutta i nye Ålesund.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.