Aktuelt

Vedtak om finansiering av Nordøyvegen

Fellesnemnda vedtok i sitt møte 14. juni at nye Ålesund skal vere med å finansiere Nordøyvegen. Det blei også gjort andre vedtak om blant anna nettverkssamarbeid og Tall Ships Races.

Følg fellesnemnda på nett!

Fellesnemnda har sitt siste møte før sommaren i dag, torsdag 14. juni. Møtet blir streama på nett frå klokka 13.00. Du kan følge møtet via ei lenke i artikkelen.

Verktøy for tilsette

nyealesund.no har fått eit nytt menypunkt som heiter Verktøy for tilsette. Her kan du finne kontaktinformasjon til tillitsvalde og verneombod, presentasjonar til bruk for informasjon til tilsette og vedtatte dokument.

Nettverkssamarbeid, Tall Ships og framdr…

Fellesnemnda skal 14. juni ta stilling til om nye Ålesund skal bli med i eit digitalt nettverkssamarbeid, The Tall Ships Races til nye Ålesund og bli orientert om status og...

Den gode prosessen

Ordførar i Ørskog, Knut Helge Harstad har skrive kronikk om sine tankar rundt kommunesamanslåinga. Her kan du lese den.

Søker støtte til breibandsutbygging

Nye Ålesund søker om tilskot til breibandsutbygging for Taftasundet og Magerholm, Harøya, Hellestranda, Fylling - Hjelen og Skarbø - indre Vestre.

Verdas vakraste flashmobs!

Kom sol kom regn! Vi inviterer innbyggarane i nye Ålesund til å bli med på verdas vakraste flashmob. Det skal filmast tre plassar der innbyggarane kan vere med: på Harøya...

Innspel frå folkemøta om lokaldemokrati

I mai 2018 blei det halde folkemøte i alle dei fem kommunane for å diskutere korleis innbyggarar, tilsette, lag og organisasjonar kan vere med på å utvikle lokalsamfunna. Der det...

Seilskuter og fleire kommunar?

Arbeidsutvalet skal diskutere om nye Ålesund vil arrangere The Tall Ships Races og sjå på kva det betyr for arbeidet med ny kommune om fleire kommunar ønsker å bli med.

Ein kommune som samhandlar og finn løysi…

Nye Ålesund har innbyggarane i fokus og vil bygge ein organisasjon som samhandlar og er løysingsorientert. Det går fram av dei vedtatte prinsippa for overordna organisering av den nye kommunen.

Vedtok overordna administrativ struktur

Fellesnemnda vedtok overordna administrativ organisering for nye Ålesund kommune og retningslinjer for omstilling for tilsette.

Om organisering og omstillingsavtale

Arbeidsutvalet innstilte på forslaget til organisering av den nye kommunen, retningslinjer for omstillingsavtale for tilsette og støtte til Atlanterhavsparken som nasjonalt akvarium på sitt møte 2. mai.

Exit lokaldemokrati?

Nye Ålesund inviterer innbyggarar, næringsliv, lag og foreningar til å diskutere korleis vi saman kan utvikle lokalsamfunna. Det blir halde folkemøte i alle dei fem kommunane i løpet av mai...

Organisering, tilsette og rekneskap

Arbeidsutvalet og partssamansett utval for bygginga av nye Ålesund skal skal behandle overordna prinsipp for administrativ organisering i den nye kommunen og prinsippa for verksemdsoverdraginga frå dei fem kommunane til...

Korleis bygger vi framtidas lokaldemokra…

Ordførarane i nye Ålesund oppfordrar innbyggarane til å engasjere seg i korleis nye Ålesund kan legge til rette for at alle skal kunne påverke styringa av kommunen.

Nytt namn på facebooksida til nye Ålesun…

Nye Ålesund si facebookside har skifta namn frå Tilsette i nye Ålesund til Nye Ålesund kommune. Sida er for innbyggarar og tilsette i den nye kommunen.

Saman for ein sunn sjø

Ålesundregionen og nye Ålesund tar grep om plastproblematikken og går saman med næringa, akademia og organisasjoner for å redusere mengda plast i havet.

Kva oppgåver skal fylkeskommunen ha?

Fellesnemnda skal kome med ein høyringsuttale til fordeling av oppgåver mellom fylkeskommune og kommunar. Nemnda skal også behandle eit forslag om å gå vekk frå intensjonsavtalen når det gjeld at...

Høyring om breibandsutbygging

Nye Ålesund skal søke om pengar for å bygge ut breiband der dei kommersielle aktørane ikkje finn det lønsamt å byggje ut, og ønsker innspel frå innbyggarar, organisasjonar og verksemder...

Digitalisering i nye Ålesund

Dataforeininga i Ålesund inviterer til nettverksmøte om digitalisering i nye Ålesund kommune. Møtet er torsdag 5. april klokka 17.30 på NTNU i Ålesund.

Møte i arbeidsutvalet og partssamansett …

Dei to utvala skal begge behandle forslag til etiske retningsliner for tilsette og politikarar i nye Ålesund i prosjektperioden fram mot 2020. Møta er på Sandøy 4. april.

Fylkesmannen ønsker grensejustering i Sa…

Fylkesmannen tilrår at øyane Ona/Husøy, Sandøy, Lyngværet, Orten og Flatflesa går til Aukra kommune. Fylkesmannen tilrår at Gåsøy blir ein del av nye Ålesund.

Forandringar i organisasjonen

Kim André Breivik og Synnøve Vasstrand Synnes er tilsette som assisterande prosjektleiarar i 50 % stillingar i prosjektorganisasjonen for å bygge nye Ålesund.

Korleis skal nye Ålesund leiast?

Prosjektleiar for bygginga av nye Ålesund inviterer tilsette, fagforeiningar, innbyggarar, organisasjonar og andre samfunnsaktører til å si si meining. Høyringsfristen er 12. april.

Administrativ organisering

Den overordna administrative strukturen til nye Ålesund skal ut på høyring. Høyringa blir frå 19. mars til 12. april.

Ny i nye Ålesund

Bente Glomset Vikhagen er tilsett som assisterande prosjektleiar i prosjektorganisasjonen for å bygge nye Ålesund, etter intern utlysing.

Nyheitsbrev for februar

Tilsette og politikarar i dei fem kommunane har fått tilsendt nyheitsbrev for februar på e-post. Nyheitsbrevet er tilgjengeleg for alle som ønsker å sjå det.

Velferdspilot i nye Ålesund

Tysdag 28. februar var representantar frå alle dei 5 kommunane i nye Ålesund samla på Eidet omsorgssenter til prosjektmøte innan velferdsteknologi. Til stades var også ALV-Møre og Romsdal, Utviklingssenteret for...

Nyheiter frå delprosjekt

Delprosjekta driv arbeidet med å bygge den nye kommunen vidare. Her får du ei kort oversikt over arbeidet som skjer i nokre av prosjekta.

Nye Ålesund flyttar til nye kontor

Prosjektorganisasjonen som bygger den nye kommunen, flyttar inn på gateplan i Kremmergaarden i Ålesund sentrum.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.