Aktuelt

Arbeidsutvalet om interkommunale samarbe…

På sitt første møte for hausten skal arveidsutvalet behandle blant anna forslag til fleire interkommunale samarbeid, leige av lokale utanfor Ålesund rådhus og etablering av smartbylab.

Vegkart skal rydde i smartbyjungelen

Norske kommunar og fylkeskommunar får éin nasjonal vegvisar for smartbysatsing. Nye Ålesund har vore med i arbeidsgruppa som har utarbeidd Najonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Tildelingar frå Bli kjent-fondet

Seks søkarar fekk støtte til arrangement og tiltak gjennom Bli kjent-fondet. Det var totalt 21 som søkte om støtte. Tildelinga blei gjort etter at arbeidsutvalet valde å auke ramma for...

Telenors koparnett blir nedlagt

Koparnettet manglar kapasitet og stabilitet, og blir nedlagt. Kva betyr det for deg?

Sagen Major tilsett som framtidsnavigatø…

Anne-Lise Sagen Major (46) er tilsett som framtidsnavigatør i nye Ålesund. Sagen Major begynte i stillinga 1. august.

Tid og stad for førehandstemming

Det er kommune- og fylkestingval 9. september. Du kan stemme på førehand 12. august til 6. september. Her kan du sjå tid og stad for kvar du kan førehandstemme.

Senter for framtidas løysingar

Nye Ålesund som senter for framtidas løysingar for smarte og berekraftige byar er lesestoff i dagens innstikk i Finansavisen. Og nøkkelordet er samarbeid, heilt i tråd med FNs berekraftsmål 17...

Varsel om oppstart og høyring av planpro…

Vi varslar oppstart av arbeidet med ein felles klima-, areal- og transportplan for Region Ålesund. Forslag til planprogrammet ligg ute til offentleg ettersyn med høyringsfrist 30.09.2019.

Gebyrforskrift på høyring

Gebyrforskrift for feiing, vatn, avløp, reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering for nye Ålesund er no ute på høyring med frist 1.9.2019.

Vil du vere valmedarbeidar?

Måndag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsval. I år vil valet bli gjennomført som om Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund allereie er ein kommune og vi treng...

Vil du lage ny kommunesong til nye Ålesu…

  Nye Ålesund kommune inviterer til song-konkurranse for å feire den nye kommunen.

Eigedomsselskapet blir utforma

Leiarane i det nye eigedomsføretaket er no på plass med unntak av leiar for utleige og stønad der stillinga blir utlyst. Om kort tid vil også gruppeleiarane vere avklarte. Her...

Vil ha byvåpenet i nye Ålesund

Fellesnemnda innstilte i dag mot 3 stemmer at Ålesund kommunes byvåpen blir nye Ålesund sitt kommunevåpen.

Nye Ålesund og FN

I april var representantar frå regionen hos FN i Genève for å presentere tankane våre rundt det å bli smart og berekraftig. Vidare blei prosjektet presentert på teknologifestivalen 4Gamechangers. Du...

Kommunikasjonsansvarleg for smarte Ålesu…

Nye Ålesund søker ein samfunnsengasjert, framtidsretta og nytenkande kommunikasjonsansvarleg for smartbysatsinga.

Foreslår to nye kommunevåpen

Komiteen for nytt kommunevåpen og ordførarkjede foreslår to nye kommunevåpen. 13. juni skal fellesnemnda gi si tilrådning  om nytt kommunevåpen til det nye kommunestyret som skal veljast i haust.

Rådhusgruppa har hatt første møte

Arbeidsgruppa for tilpassing av Ålesund rådhus hadde sitt første møte 4. juni. Kvar kommune vil få si lokale arbeidsgruppe som skal gå gjennom tilpassing av eige rådhus.

Har du ikke lest innbyggarmagasinet?

I slutten av mai fann du innbyggarmagasinet i postkassa di. Om du har forlagt det, har du sjansen til å lese det på nett. Les om teknologi som gir livsmeistring...

Avtale om breibandsutbygging inngått

Nye Ålesund har inngått avtale med Telenor Norge AS og Nordvest Nett AS om utbygging og drift av breiband i 26 område i den nye kommunen.

19 stillingar utlyste i nye Ålesund

Nye Ålesund har 19 stillingar utlyste. Det er 13 stillingar innan helse og sosial som er utlyste internt og seks stillingar i undervisning og opplæring med ekstern utlysing. Du finn...

Informasjon om arbeidet

Denne veka gjekk det informasjon til alle tilsette i dei fem kommunane om arbeidet og innplasseringa i stabs- og kommunalområda så langt det er kome no.

Innstillingar frå arbeidsutvalet

Arbeidsutvalet til nye Ålesund kommune såg på korleis ein skal behandle forskrift for gebyr på fleire tenester og innstiller på å auke Bli kjent-fondet.

1 300 kvadratmeter FN-lab på NMK

FN-laben for berekraftig og smart by skal ligge på NMK, og det første møtet har allereie vore i lokala.

Gebyr og søknadar til bli kjent-fond

Arbeidsutvalet til nye Ålesund kommune skal sjå på gebyra for fleire tenester og vurdere søknadene som er komne inn til bli kjent-fondet. Utvalet har sitt møte 29. mai i Ålesund.

Ei stilling for deg?

Ledige stillingar i nye Ålesund har no fått sitt eige punkt i hovudmenyen på nettsida. Her legg vi ut interne og eksterne stillingar i den nye kommunen.

Vil du bli leiar ved Harøy skule?

Harøy skule i Sandøy søker rektor og assisterande rektor. Er ei av stillingane noko for deg? Søknadsfristen er 14. juni.

Korleis skal vi jobbe i rådhusa?

Leiargruppa i nye Ålesund har bestemt seg for å sitte i kontorlandskap for å få til eit best mogleg samarbeid. Dei fleste andre rådhustilsette vil anten få nytt kontor eller...

Avgjerder i fellesnemnda 16. mai

Fellesnemnda vedtok framdriftsplan for innbyggartorg og utsette behandlinga av prosjektrekneskapen.

17. mai i nye Ålesund

Vi gratulerer med dagen i morgon og gjer eit forsøk på gje ei oversikt over programmet for dagen i nye Ålesund :-).

Klart for fellesnemndmøte

Fellesnemnda møtast i Ørskog 16. mai for å vedta framdriftsplan for innbyggartorg og godkjenne prosjektrekneskapen.

> Nyhetsarkiv

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Org.nr. 920 415 288 

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.