Nye Ålesund kommune

Kommunane Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund skal danne ny kommune saman. Haram blir kanskje også med. Kommunen skal heite Ålesund kommune. På denne nettsida finn du informasjon om alle prosessar og førebuingar på vegen mot den nye kommunen.

Delprosjekta


Bakgrunn

Om arbeidet med kommunereforma fram til kommunestyra vedtok samanslåing.

Les meir

Slik jobbar vi

Sjå korleis arbeidet vert organisert, kva delgruppene gjer og kva avgjerd som blir gjort i prosjektet.

Les meir

Dokument

Sjå kva som er vedteke om nye Ålesund kommune. Referat og intensjonsavtalen.

Les meir

Tilsette

Informasjon for tilsette i samanslåingsprosessen.

Les meir

"Det vi skal, skal vi vere gode til. Det vi vil, skal vi tore å gjere noko med.
Motto for nye Ålesund kommune

Aktuelt


Nye Ålesund kommune undersøker lokaldemokrati…

Korleis opplever innbyggjarane og dei folkevalde tilstanden til lokaldemokratiet i kommunane som er i gang med å danne nye Ålesund kommune? Vi tek del i ei undersøking.

Samarbeid, demokrati og intensjonsavtale

18. mai vart det 7. møtet i styringsgruppa for nye Ålesund kommune gjennomført på Ingebrigt Davik-huset i Brattvåg. På agendaen var interkommunale samarbeid, demokratiprosjekt og oppdatering av intensjonsavtalen.

Planlegg felles kommunestyremøte

Det felles kommunestyremøtet for nye Ålesund skal blant anna drøfte namn på den nye kommunen, talet på medlemmer i det nye kommunestyret og mandatet til fellesnemnda.

Felles informasjons- og drøftingsmøte

Hovudtillitsvalde i kommunane som dannar nye Ålesund kommune var kalt inn til felles informasjons- og drøftingsmøte i Haram i april. På dagsordenen sto informasjon, kommunikasjonsstrategi, informasjonsbrev og medverknad i prosessen.

Møtekalender


Kalender

Mai 2017
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Bli kjent


Haram kommune

Haram kommune

Den leiande maritime industrikommunen.

Sjå nettsida til kommunen

Sandøy kommune

Sandøy kommune

872 øyar, holmar og skjer.

Sjå nettsida til kommunen

Skodje kommune

Skodje kommune

For mangfald, trivsel og utvikling.

Sjå nettsida til kommunen

Ørskog kommune

Ørskog kommune

Eit trafikalt knytepunkt.

Sjå nettsida til kommunen

Ålesund kommune

Ålesund kommune

Respekt, redelighet, initiativ, humor, arbeidsglede.

Sjå nettsida til kommunen

Om nettsida

På denne nettsida kan du følge med på bygginga av nye Ålesund kommune.

Kontakt

Postboks 1521, 6025 Ålesund